CH Alpha Eklemleri Nasıl Etkiler?

CH Alpha® EKLEMLERİ NASIL ETKİLER?

Tip 2 biyoaktif kolajen peptit (Fortigel®) içeren CH Alpha, günde 1 kez düzenli kullanım ile, eklem hareketliliğinin artmasına ve eklemlerde rahatlamaya destek olur. Kıkırdak yapısının yenilenmeye başlaması ve eklemlerdeki etkinin hissedilmesi için düzenli kullanımı minimum 2-3 ay süreyle devam ettirilmelidir. Harvard Üniversitesine göre; “CH Alpha kıkırdak oluşum ve onarımına olumlu katkıda bulunur.”

HARVARD ÜNİVERSİTESİ’ne Göre*:
“CH Alpha® kıkırdak oluşum ve onarımına olumlu katkıda bulunur!”

Kolajen Hidrolizat’ın etkinliği, Magnetik Rezonans Tomografi (MRT) kullanılarak randomize, plasebo kontrollü, çift kör, uzun süreli bir çalışma* ile gösterilmiştir.